International Symposium 2018 Orgelpark

Geschreven op 28-05-2018

orgelpark

Van 7 - 9 juni vindt in het Orgelpark het International Symposium 2018 plaats dat dit jaar is gewijd aan de relatie tussen het orgel en het klavichord. Dit onderwerp vloeit direct voort uit de ingebruikneming van het Utopa Barokorgel in maart jongstleden: nu wij over een barokorgel beschikken, wordt de relatie met het klavichord, dat eeuwenlang dienst deed als oefeninstrument voor organisten, een interessante bron van informatie. Het symposium focust met name op de vraag hoe het bouwen en bespelen van een uiterst zacht instrument als het klavichord kan inspireren tot nieuwe perspectieven op de dynamiek van het orgel. 

Begin juni verzamelt de fine fleur uit de internationale klavichordwereld zich in het Orgelpark om deze thematiek te bespreken en hoorbaar te maken in een reeks concerten. Onder de gasten bevinden zich o.a. Christophe Deslignes (specialist in Middeleeuwse muziek), Terence Charleston (expert in 17de- en 18de-eeuwse klaviermuziek), Joel Speerstra (instrumentenbouwer uit Göteborg), Harald Vogel (autoriteit op het gebied van Duitse orgelmuziek van de 14de tot de 18de eeuw) en Ulrika Davidsson (uitvoerende musicus op de piano, fortepiano, klavichord en klavecimbel). 

Het eigentijdse gebruik van het klavichord komt aan bod in lezingen en concerten door organist Klaas Hoek en Jan Raas, en de clavichordisten Jean Kleeb (die als improvisator elementen uit de jazz, de Braziliaanse volksmuziek en gecomponeerde westerse muziek combineert) en organist Franz Danksagmüller (genoteerde en geïmproviseerde muziek met elektronica). 

Het programma vindt u hieronder en in detail op onze website: www.orgelpark.nl

Met het slotconcert door Menno van Delft en Franz Danksagmüller, waarin oud en nieuw elkaar treffen, luiden wij het zomerreces in.

< Terug naar het overzicht