De wereldpremière van het Tweede strijkkwartet van Leander Schlegel (1844-1913)

Geschreven op 19-07-2019

Knipsel2

De wereldpremière van het Tweede strijkkwartet van Leander Schlegel (1844-1913)

Zondag 22 september 2019, aanvang 16.00 uur

De internationale kamermuziekserie Zondagmatinees in De Paulus Oegstgeest, net over de grens met Leiden, staat 22 september 2019 in het teken van de wereldpremière van het Tweede strijkkwartet opus 35 van Leander Schlegel. Deze markante Nederlandse componist, geliefd en hooggeprezen tot in Wenen, werd op destijds Oegstgeester grondgebied geboren en is in Leiden opgegroeid. Na omzwervingen door Europa, was hij enige tijd viooldocent aan de muziekschool van de Maatschappij ter bevordering van de toonkunst in Leiden. Naast Schlegels opus 35 vertolkt het internationaal bekende Daniel Quartet het Strijkkwartet opus 132 van Beethoven.

Wat betreft toon ligt het oeuvre van Schlegel in het verlengde van Beethoven en van zijn tijdgenoten Robert Schumann (1810-1856) en Johannes Brahms (1833-1897). Opmerkelijk is evenwel, dat Schlegel in zijn eerst verschenen werken al dadelijk blijk geeft van een geheel eigen stem en zijn tijdgenoten ontstijgt, in Nederland en tot in Wenen waar hij in hoog aanzien stond.

Leander Schlegel was het derde kind van Hermann Schlegel uit Altenburg in Türingen en Cornelia Buddingh uit De Kaag. Schlegel senior, een dierkundige en directeur van het Museum van Natuurlijke Historie, nu Naturalis, gold als een persoonlijkheid van betekenis in het universitaire leven in Leiden destijds. Het tweede kind van het echtpaar Schlegel-Buddingh, Gustav Schlegel, werd in Leiden hoogleraar Chinese taal en letterkunde.

Componist, violist en pianist Leander Schlegel liet een klein oeuvre na. De kern ervan wordt gevormd door pianowerken en liederen. Zijn Tweede strijkkwartet voltooide hij vlak voor zijn dood in Overveen waar hij het grootste deel van zijn leven woonde. Leander en Gustav Schlegel zijn ter aarde besteld op de begraafplaats De Groene Steeg in Leiden.

Door zijn ontijdige dood bereikte Schlegels Tweede strijkkwartet geen internationaal toonzettende uitgever, zoals wel met zijn overige werken het geval was. Het manuscript ervan kwam uiteindelijk terecht bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag, op verzoek van Muziekkamer Oegstgeest verschijnt het bij muziekuitgeverij Donemus. Redacteur is ook hiervan pianist Frans van Ruth, die even goed het oeuvre en het leven van Leander Schlegel uitvoerig onderzocht en van zijn bevindingen op een aparte website aanlegde: www.leander-schlegel.nl.

Zie voor meer informatie www.muziekkamer-oegstgeest

 

< Terug naar het overzicht