Wigglesworth, Mark

2006-12-01 19:03:12

Babi Yar is een ravijn bij Kiev waar in het begin van de Tweede wereldoorlog 33771 joden door de SS werden vermoord. Het gedicht Babi Yar van Jevtoesjenko gedenkt dit gruwelijke feit. Sjostakovitsj’ Dertiende symfonie bewijst weer eens dat teksten, door ze te toonzetten, enorm aan intensiteit kunnen winnen. ‘De meeste van mijn symfonieën zijn graftombes,’ zegt de componist, en deze symfonie is een van de concreetste voorbeelden hiervan. Mark Wigglesworth, winnaar van het Kondrashin-concours in 1989, laat het orkest vol en doorzichtig musiceren. De zwaarte van de partituur krijgt onder zijn kapabele handen waar nodig een lichtheid die berusting maar ook hoop laat doorklinken. Een optimaal gevoel voor contrasten laat toe dat de gevoeligste lyriek volkomen natuurlijk wordt afgewisseld met sarcastische interrupties. En het uitstekende Radio Filharmonisch Orkest laat het gebeuren. Het mannenkoor is sonoor van klank, articuleert duidelijk en kan elk tempo aan. De solist Jan-Hendrik Rootering beschikt over een grote, orgelende bas die de dramatische scènes overtuigend zingt, sober declameert en zich nergens laat verleiden tot overdreven expressie. Samen met koor en orkest vormt hij een gave eenheid en wordt deze symfonie een indrukwekkend oorlogsmonument. Evenals Sjostakovitsj’ Achtste symfonie onder Wigglesworth behoort deze Dertiende zeker tot de beste huidige opnamen van dit werk.

Willem Veldhuizen

http://www.pittsburghsymphony.org/pghsymph.nsf/bios/Mark+Wigglesworth