Vlaams Radiokoor

2007-02-20 21:10:51

De Byzantijnse Chrysostomosliturgie is veel langer dan de rooms-katholieke mis maar de opbouw van de Russisch-orthodoxe eredienst is, los daarvan, hetzelfde. Rachmaninov is in zijn verklanking een subtiele profiteur van zowel alle mogelijke oude tradities als nieuwe invloeden; dit resulteert in een zeer Slavische vorm van late romantiek. Modale melodiewendingen en akkoordopeenvolgingen, parallellismen en verdubbelingen ontmoeten elkaar in vroeg 20ste-eeuwse polyfonie. Het Vlaams Radiokoor beschikt over een rijke, warme klank en is volkomen dienstbaar aan de muziek. De dynamiek, van pianissimo tot fortissimo, ontstaat uit groot respect voor de partituur en nooit uit vals effectbejag. Luister naar de prachtige opbouw van de Cherubijnenhymne, een karakteristiek onderdeel van de Byzantijnse mis, en naar de door klokgelui geïnspireerde Communiehymne. Het koloriet is nergens scherp en het ‘luisterende’ zingen van de verschillende stemgroepen is indrukwekkend en, waar nodig, krachtig. De sfeer en de expressie blijven gewijd. Het enige minpunt van deze uitgave is dat de Russische teksten, die zo belangrijk zijn, niet in het toelichtingsboekje zijn opgenomen. Het is mij een volkomen raadsel waarom dat steeds vaker bij nieuwe, hoogwaardige cd’s het geval is.

Willem Veldhuizen

Sergej Rachmaninov
De Goddelijke liturgie van St. Johannes Chrysostomos op. 31
Vlaams Radiokoor o.l.v. Kaspar Putninsh
Glossa GCDSA 922203

http://www.vro-vrk.be/nl