Thielemann, Christian

2007-08-07 10:37:57

Brahms was een van de eerste romantische componisten die authentiek werd uitgevoerd. Als mijlpaal gold Gardiners opname van Ein deutsches Requiem. De slanke koor- en orkestklank en de relatief snelle tempi, zonder al te veel fluctuaties, zouden volvette uitvoeringen van traditionele symfonieorkesten voorgoed achterhaald maken. Smaken en opvattingen veranderen. We zijn zestien jaar verder. Nu wordt deze cd met Brahms’ Eerste symfonie de hemel in geprezen, een opname van de Münchner Philharmoniker en hun chef Christian Thielemann. Een totaal ander verhaal. Ook Thielemann zoekt naar authenticiteit, niet in instrumentarium, maar, zoals hij zelf stelt, in het in balans brengen van de vorm en de emotioneel geladen inhoud van de symfonie. Die beschouwt hij als een sleutelwerk, omdat Brahms de tot dan toe vereiste hechte structuur voor een symfonie zou hebben losgelaten omwille van meer vrijheid. Om het werk recht te doen moet je een eigen visie ontwikkelen.
Thielemann veroorlooft zich veel vrijheden op het gebied van temposchommelingen en het belichten van details. Hij laat de symfonie echter niet als los zand uit elkaar laat vallen. Daaruit blijkt zijn meesterschap. Het orkest speelt met een fraaie, verzadigde klank, vaak ook behoorlijk langzaam. Als opmaat klinkt Beethovens Ouverture Egmont, die je door het drama en het opwindende orkestspel naar de keel grijpt.

Dimitri van der Werf

Beethoven, Brahms
Ouverture Egmont (Beethoven), Eerste symfonie (Brahms)
Münchner Philharmoniker o.l.v. Christian Thielemann
DG 477 6404

http://www.mphil.de/mphil/de/index.php?Set_ID=75

Relevante recensies