Samson, René

2007-07-14 16:23:48

Dit is de eerste cd met werken van René Samson. De opname toont meteen een staalkaart van diens oeuvre. Zijn muziek is tonaler dan lange tijd was toegestaan en daarmee is zijn werk ook toegankelijk voor oren die minder bedreven zijn in de hedendaagse muziek. De cd begint met de liederencyclus ‘In Limine’, op teksten van de Italiaanse dichter Eugenio Montale. De teksten verhalen van pijn, leegte en duistere visioenen, een somber, desolaat landschap dat Samson met beklemmende stiltes, rauwe klanken en fluitende flageolettonen gestalte geeft. Het donkere stemgeluid van de mezzosopraan Wilke te Brummelstroete past uitstekend in deze duistere wereld. Het tweede werk op de cd is gebaseerd op een Joods sprookje. De tekst is onschuldig: jongen ontmoet meisje en wil met haar naar bed. Meisje verwijst hem speels door naar haar moeder. De uitwerking is verassend: een wild stampvoetende en zingende Jacobien Rozemond speelt op haar viool een Oriëntaals-Joodse melodie. Het laatste werk is een ode aan de vader en aan een goede vriend van de componist. Beiden hielden zeer van Charlie Parker en John Coltrane en daarom hoor je in deze sonate invloeden van bebop en free jazz. Het Bridge Ensemble, dat veel belangwekkende Nederlandse composities vertolkt, levert met deze nieuwe cd een uitvoering van formaat af.

Karin Sutherland

René Samson
In Limine
Wilke te Brummelstroete, Jacobien Rozemond, Amsterdam Bridge Ensemble
SOL Classics SOL 005

http://www.renesamson.nl