Greenberg, Jay

2007-03-07 10:12:27

De nu vijftienjarige componist Jay Greenberg heeft tot op heden vijf symfonieën geschreven, waarvan de laatste de beste is. Hij combineert in dit werk de taal van de late romantiek met de mathematische methode van de serialisten. Zo is het derde deel van deze symfonie gebaseerd op de formule y = 1/X kwadraat. In gewone mensentaal komt dit neer op een ‘oneindigheidsmetafoor’. Toch laat deze strenge compositiewet onverlet dat Greenberg zeer toegankelijke muziek schrijft die opmerkelijk goed georkestreerd is. De symfonie wordt gekenmerkt door een grote logische helderheid waarin iets van Beethoveniaans pathos doorklinkt zonder dat Greenbergs authenticiteit in het geding is. Prachtig is het derde deel: een impressionistisch rustpunt voordat het nerveuze slotdeel obsessief en indringend deze Vijfde afsluit.
Het strijkkwintet is qua taal sterk aan Bartók en Sjostakovitsj verwant maar is ook onvervalst Amerikaans. Greenberg behandelt alle strijkers als gelijken hoewel de altviool een centrale positie inneemt. De rijke uitgewerkte harmonische potentie van het eerste deel gaat in deel twee over in een soort vrolijk-onrustige instabiliteit. In het slotdeel is er voortdurend sprake van elkaar eigenzinnig kruisende ritmes. De uitvoerende musici van beide werken behoeven geen introductie. Een beter pleit had deze jonge componist zich niet kunnen wensen.

Willem Veldhuizen

Jay Greenberg
Vijfde symfonie, Strijkkwartet
London Symphony Orchestra o.l.v. José Serebrier, Juillard String Quartet
Sony 82876 868452

http://www.jaygreenbergmusic.com