Dun, Tan

2006-12-04 10:51:04

De documentaire over Tan Duns opera ‘Tea’ geeft aan de hand van prachtig beeldmateriaal - de Japanse theeceremonie, natuuropnamen, interviews met de componist, zijn libretist Xu Ying en de regisseur Pierre Audi - een beeld van een Chinese componist die triomfeert in het Westen. Wonderlijk genoeg moest het Chinese muziekleven dat leed onder de Culturele revolutie, wakker gekust worden door het Avondland om haar eigen identiteit te hervinden. Onder andere Schönberg en Debussy inspireerden Tan Dun tot nieuwe mogelijkheden om te komen tot eigenzinnige versmeltingen tussen Europa en China. Opnamen van Pierre Audi’s regie tonen een hyperesthetisch, glashelder theaterwerk dat recht doet aan Tan Duns lyriek. De film ‘Broken silence’, die verschillende documentaireprijzen won, portretteert vijf Chinese componisten die gezien worden als de grondleggers van de hedendaagse Chinese muziek. Er wordt gediscussieerd, bespiegeld en opgelucht adem gehaald wanneer er in 1978 een frissere wind gaat waaien door het cultureel zo gefrustreerde China. Het blijft voor een westerling curieus dat Beethoven in die dagen door deze componisten als een inspirerende noviteit werd ontdekt. Beide films tonen aan dat alles wat opgelegd wordt, in casu cultuur (of juist het ontbreken daarvan), uiteindelijk van tijdelijke aard is omdat de menselijke geest een eigen onuitroeibare dynamiek bezit.

Willem Veldhuizen

Tan Dun en vijf andere Chinese componisten
Tea & Broken silence, documentaires over Tan Dun
Frank Scheffer, Eline Flipse
Juxtapositions dvd 9 DS 32

http://www.tandunonline.com/home/default.asp

Relevante recensies