Dresdner Philharmonic Choir

Opgericht in 1967 op initiatief van de toenmalige Philharmonic chef-dirigent Kurt Masur, kan het Philharmonic Choir terugkijken op meer dan 50 succesvolle jaren, gekenmerkt door talrijke concerten en nationale en internationale concertreizen. Hoogtepunten van het afgelopen seizoen zijn zeker de uitvoering van symfonie nr. 9 van Ludwig van Beethoven bij de opening van de nieuwe concertzaal in het Kulturpalast in april 2017, het jubileumconcert ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Philharmonisch Koor en deelname aan de seizoensopening met Gustav Mahlers monumentale "symfonie van duizend" in hetzelfde jaar.

Het ensemble, dat momenteel ongeveer 70 zangers telt, geeft concerten met de Dresden Philharmonic onder leiding van de respectievelijke chef- en gastdirigenten, cultiveert samenwerkingen met andere koren en orkesten en treedt op met a capella-programma's binnen en buiten Dresden. Een focus van de samenwerking met de Philharmonic is klassiek-romantische koorsymfonie.

Het totale repertoire omvat koorsymfonische werken, oratoria en concertopera's uit alle tijdperken, evenals puur vocale werken. Radio-opnames en cd-opnames documenteren de kwaliteit, normen en veelzijdigheid van het ensemble. In 1989 ontving het koor de Dresden City Art Prize.

Prof. Gunter Berger is sinds 2012 artistiek leider van het koor en dirigeert talrijke concerten. Het koor repeteert het hele jaar met hem, daarnaast worden de individuele koorleden getraind in zang. In hun vrije tijd doen ze intensief koorwerk. Nieuwe zangers met koorervaring en een getrainde stem zijn altijd welkom.

Een vzw ondersteunt het koor financieel bij bijzondere projecten.

https://www.dresdnerphilharmonie.de/

Relevante recensies

Dresden Philharmonie