Currende

2015-11-12 00:00:00

Ervaring & Expertise
Currende is niet aan zijn proefstuk toe. De meer dan 40 CD-opnames zijn daarvan getuige. Het ensemble is ook niet in één categorie thuis te brengen. Het is een grote pleitbezorger van de Vlaamse polyfonie, maar voert met even grote overtuiging de vroeg-barokke muziek van Schütz of Monteverdi uit. En ook de hoog-barok is hen zeer vertrouwd. Nieuwe composities staan steeds vaker op het programma, maar steeds in combinatie met oude muziek. Bij zijn oprichting in 1974 zong Erik Van Nevel zelf mee. Steeds vaker kiest hij terug voor deze uitvoeringswijze.

Vitaal Enthousiasme
Kenmerkend aan Currende is de aanstekelijke en overtuigende wijze waarop de muziek wordt uitgevoerd. Een bijzonder gevoel voor taal maakt de uitvoeringen transparant en helder, en daar waar nodig ook zeer retorisch. Samen met het streven naar een bijzonder zuivere intonatie maakt dat Currende zeer herkenbaar is.

Professionele Passie
De zangers zijn allen professioneel, maar moeten met enthousiaste jeugdigheid aan elk project kunnen starten. Er worden bijzonder hoge eisen gesteld aan leesvaardigheid, intonatie en stemdiscipline, maar alles moet ten dienste staan van muzikalitieit en uitvoeringspraktijk.

Origineel Doordacht
Currende heeft vaak gekend repertoire op het programma. Dat wordt echter steeds herdacht. Nieuwe inzichten leiden dan vaak tot verrassende resultaten. Met nog meer ijver wordt onontgonnen muziek aan de oppervlakte gebracht. Een componist wordt bijzonder in de kijker gezet, maar evenzeer kan het gaan over prachtige anonieme composities of een bijzonder thema dat in de muziek zijn weerklank vindt.

Concert met Spankracht
Een concert van Currende is nooit een lijst van werken. Elke compositie wordt gewogen op zijn intensiteit, lengte, bezetting, toonaard en sfeer. Dan pas wordt een weloverwogen volgorde getoetst aan de juiste timing van een concert. Meestal wordt gezocht naar een naadloze overgang van het ene naar het andere werk. De bedoeling is om niet alleen een grote spanningsboog te creëren, maar ook de aandacht van de luisteraar te kunnen vasthouden tot na het slotakkoord.

Currende?
Is de samentrekking van het Latijn Currere en Cantando. Een naam die in de middeleeuwen al werd gegeven aan een groep studenten die op straat en plein ging zingen om de milddadigheid van de luisteraar op te wekken. Want, zonder steun geen muziek. Zonder drank, geen klank.

http://www.currende.be/index

Relevante recensies

Currende JB 2405 11