Nieuwe bijzonder hoogleraar Innovatie van Klassieke Muziek

Geschreven op 14-05-2018

peter peters

Peter Peters is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatie van Klassieke Muziek aan de Universiteit Maastricht. Peters zal leiding geven aan het nieuwe Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM). Het MCICM is op initiatief van Stefan Rosu, intendant en bestuurder van philharmonie zuidnederland, opgezet als een interdisciplinair onderzoekscentrum dat vernieuwingen in de klassieke muzieksector wil ondersteunen.

Onderzoeksomgeving
Peters was in de afgelopen jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe centrum. Het initiatief waarin de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en philharmonie zuidnederland samenwerken, wordt gefinancierd door de drie organisaties en financieel gesteund door de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Het wetenschappelijk en praktijkgericht artistiek onderzoek van het MCICM zal worden ingebed in de drie deelnemende organisaties. Peters: “De philharmonie zuidnederland vervult in de samenwerking tussen MCICM en orkest een functie die vergelijkbaar is met die van een academisch ziekenhuis in de context van medisch onderzoek. Door hierbij de musici en kunstenaars van morgen te betrekken ontstaat een onderzoeksomgeving waar alle deelnemende instellingen belang bij hebben.”

Peter Peters
Peters (Amsterdam, 1960) heeft zich gespecialiseerd in de combinatie van academisch en praktijkgebaseerd onderzoek in de kunsten. Hij studeerde sociologie en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie werkte Peters als klassieke muziekjournalist voor onder meer NRC Handelsblad en was hij hoofdredacteur van Mens en Melodie. In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over reizen in de technologische cultuur. Van 2007 tot 2013 was hij naast zijn functie als universitair docent aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschap van de UM lector bij het kunstvakonderwijs van Zuyd Hogeschool. Hij publiceerde onder meer Klankwerelden. De twintigste eeuw van Reinbert de Leeuw en, samen met Maaike Meijer en Jac van de Boogard, Rieu. Maestro zonder grenzen. Peters leidt momenteel het NWO-Smart Culture project ‘Artful Participation. Doing Artistic Research with Symphonic Music audiences’.

Peters ziet het MCICM als een kans om de vele vernieuwende initiatieven in de klassieke muziek te ondersteunen: “Deze structurele samenwerking tussen academici, praktijkgericht artistiek onderzoekers, kunstvakstudenten en orkest- en amateurmusici rond een en dezelfde problematiek is uniek in de wereld.”

Muzikaal burgerschap
Ruth Benschop (als lector aan de Faculteit van de Kunsten van Zuyd Hogeschool betrokken bij het MCICM en het Artful Participation-project) en Leo Swinkels (faculteitsdirecteur) zijn blij met de benoeming van Peters: “Wij werken al jaren samen op het snijvlak van geëngageerd artistiek onderzoek enerzijds en academisch wetenschaps- en techniekonderzoek anderzijds. We zien er naar uit om van het MCICM een authentiek laboratorium voor muzikaal burgerschap te maken.”

Dynamische impuls
Met de aansluiting aan het MCICM versterkt de philharmonie zuidnederland haar positie als dynamische impulsgever voor het muziekleven in Nederland. Het orkest toont een continue drang naar innovatie en verbreding van het aanbod om nieuwe doelgroepen te bereiken en bestaande bezoekers te binden. Niet alleen in relatie tot concertbezoek, maar ook op het gebied van educatie en de relatie met het bedrijfsleven, de algehele economie en de wetenschap.

“Met de benoeming van Peter Peters is een goede keuze gemaakt. Ik feliciteer hem van harte en ben er meer dan van overtuigd dat hij het MCICM de komende jaren met succes zal leiden. Ik kijk dan ook erg uit naar onze samenwerking”, aldus intendant Stefan Rosu, die hiermee een van zijn initiatieven om klassieke muziek in de 21e eeuw door de ontwikkeling van nieuwe vormen ook van hernieuwde betekenis te laten zijn, werkelijkheid ziet worden.

< Terug naar het overzicht